Letný semester 2015/2016


01 - Prednáška doc. Petra Szolcsányiho - Syntéza bioaktívnych prírodných zlúčenín.... a náhoda ako zdroj inovácie


02 - Laboratórne cvičenia


03 - Chemické hry s ChemPlay-om


04 - Prednáška Ing. Róberta Mistríka - Slovenský projekt mapovania ľudského metabolómu


05 - Exkurzia vo firme TauChem


06 - Prezentácia ústavov a odelení na FCHPT STU