Mariška, Molekuly a Medicína                                                                         doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. - Slovenský vedec a popularizátor chémie pôsobiaci na Ústave organickej chémie FCHPT STU

Chlast, opica a molekuly

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. - Slovenský vedec a popularizátor chémie pôsobiaci na Ústave organickej chémie FCHPT STU

Syntéza bioaktívnych prírodných zlúčenín                                            Náhoda ako zdroj inovácie                                                                                                          doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. - Slovenský vedec a popularizátor chémie pôsobiaci na Ústave organickej chémie FCHPT STU

Slovenský projekt mapovania ľudského metabolómu                        Genóm človeka už poznáme, teraz sú na rade malé molekuly                                               Dr. Ing. Robert Mistrík - Slovenský vedec a zakladateľ spoločnosti HighChem

Nádorové mikroprostredie                                                                                    Vzájomná komunikácia nádorových a zdravých buniek                                                   Mgr. Lucia Kučerová, PhD. - Vedkyňa roka 2014 a vedúca riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV