Organizačný tím


Dávid Packa

predseda

FCHPT STU

Dária Nitrayová

podpredseda pre marketing

FCHPT STU

Anton Lisý

podpredseda pre realizáciu akcií

FCHPT STU

Daniela Pavúková

FCHPT STU

Žofia Varyová

Prif UK

Veronika Ballová

FCHPT STU


Zuzana Dyrčíková

FCHPT STU


Karin Iková

SOŠ Chemická

Jakub Chylo

SOŠ Chemická


Martina Sabolová

Prif UK


Karin Rubintová

Fotograf

Prif UK

Katka Korcová

Fotograf

FCHPT STU


ChemDay tím 2017


Matúš Bizoň

Event manažér


Michaela Matejová

Koordinátor dobrovoľníkov


Soňa Čaklošova

Koordinátor pre firmy


Mária Mičíková

Koordinátor pre Marketing


Zuzana Černá

Marketing


Veronika Borovjaková

Marketing


Atilla Múčka

Catering


Žofia Chlebová

Financie


Časopis Radikál

Stanislava Lukáčová

šéfredaktor


Ján Janošovsky

redaktor


Bibiána Kožárová

redaktor


Filip Pančík

redaktor


Ivana Tóthová

redaktor


Ivan Schneider

redaktor


Nikoleta Országhová

grafička


Tomáš Kurák

fotograf