Harmonogram na LS 2017/2018


Valentínsky kvíz

V spolupráci s časopisom Radikál

15.2. od 17:00  

Chillout zóna

Doc. Szolcsányi : Mariška, medicína, molekuly

V spolupráci s organizáciou AZU-Aktivita zvyšuje úspech

20.2. o 17:00

CH 14

Večer spoločenských hier

Organizované v spolupráci s Chemickým parlamentom

8.3. od 17:00

Chillout zóna

Diskusia o organizáciách na FCHPT STU

V rámci stretnutia Študentskej časti AS FCHPT STU

27.3. 


Exkurzia

miesto a čas ešte upresníme

Večer spoločenských hier

Organizované v spolupráci s Chemickým parlamentom

5.4. od 17:00

Chillout zóna

Prednáška II.

informácie o čase, mieste a téme už čoskoro

9-13.4

Exkurzia

miesto a čas ešte upresníme

16.4-20.4


Rozlúčka zo semestrom

miesto a čas ešte upresníme

Klub Sokrates si ako usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu Harmonogramu, na zmenu dátumu a miesta konania,  dĺžky akcie či zrušenie akcie. Akékoľvek zmeny v Harmonograme usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.