Harmonogram na LS 2017/2018


Valentínsky kvíz

V spolupráci s časopisom Radikál

15.2. od 17:00  

Chillout zóna

Doc. Szolcsányi : Mariška, medicína, molekuly

V spolupráci s organizáciou AZU-Aktivita zvyšuje úspech

20.2. o 17:00

CH 14

Večer spoločenských hier

Organizované v spolupráci s Chemickým parlamentom

8.3. od 17:00

Chillout zóna

Diskusia 

tému a bližšie info ešte upresníme

12.3. - 16.3


Exkurzia

miesto a čas ešte upresníme

19.3 - 23.3


Večer spoločenských hier

Organizované v spolupráci s Chemickým parlamentom

5.4. od 17:00

Chillout zóna

Prednáška II.

informácie o čase, mieste a téme už čoskoro

9.4 - 14.4

Exkurzia

miesto a čas ešte upresníme

16.4-20.4


Rozlúčka zo semestrom

miesto a čas ešte upresníme

Klub Sokrates si ako usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu Harmonogramu, na zmenu dátumu a miesta konania,  dĺžky akcie či zrušenie akcie. Akékoľvek zmeny v Harmonograme usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.