Zimný semester 2016/2017


01 - Noc Výskumníkov 2016 


02 - Chemické hry 


03 - Prednáška doc. Petra Celeca  -  Ako sa systematicky dopracovať k IG-Nobelovej cene


04 - Prednáška Ing. Jána Tkáča  - Využitie nanotechnológii v diagnostike


05 - Mini-Erazmus na FCHPT STU


06 - Diskusia s Erazmus študentami


07 - Vianočný večierok