V utorok, 14.11.2017, sa uskutočnil prvý ročník dlho očakávanej akcie, ChemDay 2017. Mottom akcie bolo: "Keď študent FCHPT nejde na prax, prax príde za ním.", o čom ste sa mohli presvedčiť na vlastné oči. Vestibul fakulty sa v tento deň v čase medzi 9 a 13 hodinou zaplnil sedemnástimi firmami, ktoré sa v zastúpení svojich zamestnancov zhostili prezentácie s veľkým nadšením. Každej firme bol pridelený stánok, ktorý pozostával z obrovskej prezentačnej steny, ktorá pár obrázkami vystihovala tú ktorú firmu a z pultu, na ktorom mali firmy vyložený propagačný materiál (krátke informačné letáky, perá, bloky, výrobky danej firmy, ...). Študentov ste tak mohli vidieť chodiť od stánku k stánku so stále plnšími rukami, čo akcii dodávalo čoraz väčší nádych veľtrhu, ktorým ChemDay určite bol. Každá firma mala navyše k dispozícií 15 minút na prezentáciu toho, čomu sa venuje, aké pracovné pozície či pozície na stáž a prax študentom ponúka. Toto boli informácie užitočné najmä pre 2. a 3. ročník bakalárskeho, rovnako ako pre 1. a 2. ročník inžinierskeho štúdia. 

Výsledkom bola nová úžasná akcia s množstvom pozitívnych ohlasov. Preto veríme, že sa nám podarí zorganizovať nie len druhý ročník ale vytvoriť tradíciu organizovania tohoto veľtrhu na ešte veľmi dlhú dobu.